ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වීසා නොමැතිව ඇමරිකාවේ සංචාරය කිරීමට ඉඩ ලැබෙන ලකුණු - පට්ටවැඩ.tk

Breaking

Post Top Ad

Free Advertse Here 0788426481

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, February 11, 2017

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වීසා නොමැතිව ඇමරිකාවේ සංචාරය කිරීමට ඉඩ ලැබෙන ලකුණු
ඇමරිකාවේ ජනාදිපති වන ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා ශී ලාංකිකයන්ට වීසා නොමැතිව
ඇමරිකාවේ සංචාරය කිරීමට අවසර දෙන ලෙස විධායක නියෝගයකට අත්සන් තබා තිබෙනවා
නියෝගයට අණුව ශ්‍රී ලංකාවට තිබෙන වීසා ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වී තිබෙනවා
ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට දින 180ක් වැනි එනම් මාස 6ක වැනි විශාල කාලයක්  ව්‍යාපාරික හෝ සංචාරක අවස්තා සඳහා පමණක්  ඇමරිකාවේ වීසා නොමැතිව රැදී සිටීමට හැකිවන අතර දින 180න් පසු විසා ලබාගතයුතු වෙනවා

ඇමරිකාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙළෙඳ ගනුදෙනු ශක්තිමත් කිරීමට මෙම පියවර  ගත් බව ට්‍රම්ප් මහතා පවසනවා...

කොහොම වුවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විත්ව පුරවැසි භාවය හිමි  නම් ඔවුන්ගේ බලපත්‍ර ලබාගත් රටවල් සිරියාව ඉරාකය ඉරානය සොමාලියාව යේමානය ඇතුලු මුස්ලිම් රටවල්  7ක් නම්
ඔවුන්ට ඇමරිකාවට ඇතුල් වීමට තහනම් බව   බව ට්‍රම්ප් මහතා පවසා සිටිනවා
No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here