ඩොන්ගල් එකක් ලේසියෙන්ම Unlock කරමු - පට්ටවැඩ.tk

Breaking

Post Top Ad

Free Advertse Here 0788426481

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, February 6, 2017

ඩොන්ගල් එකක් ලේසියෙන්ම Unlock කරමු

ZTE Huaweyi ඕනම ඩොන්ගල් එකක් ලේසියෙන්ම Unlock කරන්න පුලුවන් විදිහක් අද මන් ගෙනාවා

 Dongle එක unlock කරන්න මේ පියවර 3 කරන්න.

ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ software එක run කරන්න.


Download File Size - 3 MB
එකෙන් Select Manufacturer යන්නෙන් ZTE Cards තෝරලා, Select Model එක Auto Detect දෙන්න. පසුව Unlocking කොටසේ Unlock button එක Click කරන්න. Unlock Succeeded බව පෙන්වයි. 


නමුත් වැඩේ ඉවර නැහැ. මෙන්න මේ software එක download  කරලා, run කරන්න. 
Download File Size - 15MB
වැඩේ දැන් ඉවරයි. අන්තිමට අවශ්‍යනම් මෙන්න මේ ZTE MF Drives install කරන්න.


Download File Size - 2MB

ඔන්න දැන් වෙන සිම් එකක් දාලා බලන්න 

වැඩේ ගොඩ නේද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් Comment එකක් දාගෙනම යන්න 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here