ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර වලින් එන ශබ්දය පීඩාකාරීද ඒ සඳහා ඇති නීති මෙන්න - පට්ටවැඩ.tk

Breaking

Post Top Ad

Free Advertse Here 0788426481

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Sunday, June 4, 2017

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර වලින් එන ශබ්දය පීඩාකාරීද ඒ සඳහා ඇති නීති මෙන්නශබ්දය කියන්නේ සාමාන්‍ය දෙයක් එහෙත් පීඩාකාරී දෙයක්. බොහෝ අය මේ පිළිබඳව ඇති නීති පිළිබඳව නොදන්නාකම හේතුකොට පීඩාකාරී බව ඉවසාදරා සිටිනවා
එහෙත් ලංකාවේ නීතිය අනුව මූලික අයිතිවාසිකම් ඉල්ලුම්පත්‍ර නඩු 38/05 නඩුව සම්බන්දයෙන් නිකුත් කරන ලද නඩු තීන්දුවට අනුව ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර බාවිතයේදී පවත්වාගෙන යා යුතු නීති පද්ධතියක් ඇත' 

  • බොහෝ අය පවසන දෙයක් තමයි පල්ලිවලින් එන  ශබ්දය ඉතා පීඩාකාරී බවයි. ඔබ දන්නවාද එයට විරුද්ධව ඔබට පොලිසියේ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි බව කළ යුත්තේ ඔබගේ නමින් පැමිණිලි කිරීම පමණි 

  • කිසි විටෙකත් බොරු නම් වලින් පැමිණිලි ඉදිරිපත් නොකරන්න එය ඔබට අවාසි සහගතය 

  • ඔබට ඇති අපහසුතාවන් ළමුන්ට පාඩම් කිරීමට ඇති අපහසුතාවන් ලෙඩ වූ පුද්ගලයන්ට අපහසු නම් ඒවාද ඉදිරිපත් කරන්න 

  • මීට අමතරව නිවෙස්වල Hi fi setup Home theater වලින් එන ශබ්ද පිලිබඳ පොලීසියට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කල හැක 

මේ සදහා වන නීති පද්ධතිය පහත දැක්වේ
No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here